FBA
Fundación Bautista Álvarez

Apoios particulares

As seguintes persoas cederon documentación para os arquivos, cuestión que desexamos agradecer de xeito expreso. Indicamos xenericamente o contido da doazón:

Xosé Carlos Solla Lago (Audiovisuais)

Francisco Rodríguez Sánchez (Documentación sobre a UPG)

Enrique Aller (Documentación do nacionalismo)

Lois Diéguez Vázquez (Documentación sobre a AN-PG)

Francisco Luís Rodríguez Guerreiro (Documentación de organizacións nacionalistas)

Fernán López Álvarez (Documentación e audios sobre Antón Moreda)

Roberto Vilameá Ponte (Cartelaría)

Familiares de Antón Moreda Rodríguez (Documentación sobre Antón Moreda)

Xan Ermida (Documentación da Asociación Cultural de Vigo)

Rubén Cela Díaz (Cartelaría e adhesivos de Galiza Nova)

Manuel Vilar Álvarez (Biblioteca)

Henrique Biéitez Alonso (Biblioteca)