FBA
Fundación Bautista Álvarez

Padroado

O órgano de goberno da Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas está constituído polo seu Padroado, conformado polos seguintes membros:

Bautista Álvarez, Presidente

María Pilar García Negro, Secretaria

Roberto Vilameá Ponte, Tesoureiro

Néstor Rego Candamil, Vogal

Carlos Manuel Callón Torres, Vogal

Xosé Manuel Casal Sabín, Vogal

Xoán Costa Casas, Vogal

Rubén Cela Díaz, Vogal

Marta Dacosta Alonso, Vogal

María do Carme García Negro, Vogal

Xoán Carlos Garrido Couceiro, Vogal

Xosé Carlos Solla Lago, Vogal