FBA
Fundación Bautista Álvarez

Contas anuais

A Fundación Bautista Álvarez ten entre unha das súas obrigas presentar as súas contas anuais –aprobadas polo Padroado- ao protectorado da mesma, neste caso, a Secretaría Xeral da Consellaría de Cultura. Así se indica na Lei 12/2006 do 1 de novembro e no decreto 14/2009 de Regulamento de Fundacións de Interese Galego. Aquí achegamos as Conta de resultados. Esta é a correspondente a 2013: