FBA
Fundación Bautista Álvarez

Introdución

A Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas constituíuse o 14 de xuño de 2004 en escritura co número de protocolo 1.605 diante de Manuel-Julio Reigada Montoto, notario do Ilustre Colexio de Galiza; con Código de Identificación Fiscal número G-15947450; e clasificada de interese cultural por orde da Consellaría de Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública do 29 de setembro de 2004 (DOG nº 203, do 19 de outubro) e declarada de interese galego por orde da Consellaría de Cultura, Comunicación Social e Turismo do 23 de novembro de 2004 (DOG nº 244, do 17 de decembro), figurando inscrita co número 2004/20.

A Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas, constitúese en 2004 como Fundación de interese galego sen ánimo de lucro, a iniciativa da Unión do Povo Galego (UPG) e cadrando coa celebración dos seus corenta anos de existencia. A Fundación leva o nome do cofundador da UPG, Bautista Álvarez. É o recoñecemento a unha traxectoria persoal que ten na coherencia política, na fundamentación teórica contrastada e na promoción do dinamismo de diversas organizacións nacionalistas un sinal de identidade inequívoco.

A Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas visa ser un centro de documentación de referencia sobre o nacionalismo galego. A conservación dos fondos de diversas organizacións sociais a través da constitución dun Arquivo e promover o estudo e divulgación dos principios políticos e ideolóxicos do nacionalismo galego constitúen os seus eixos centrais.

No ano 2017, de común acordo con Bautista Álvarez, a Fundación pasa a denominarse Fundación Terra e Tempo de Estudos Nacionalistas.